Help ons

Wij ontvangen een subsidie van Iriscare.

Om deze hulp te vervolledigen, verkopen wij de producten van de Pot' kopen Made in Potelier is ons al helpen!

Deze inkomsten zijn echter niet voldoende om alle kosten te dekken die nodig zijn om onze deelnemers alles te bieden wat het zout van het leven maakt! Als u ons wilt steunen, kunt u deelnemen aan onze evenementen of een donatie doen! Dank u voor uw steun!

Een schenking doen

U geniet een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw schenking als die minstens 40€ bedraagt (al dan niet gecumuleerd) per kalenderjaar. Wij sturen u dan een fiscaal attest waarmee u van deze vermindering kunt genieten.

Ons rekeningnummer:
BE18 0012 1260 3565
BIC: GEBABEBB


Help voor de mini-kinderen!

U kunt ook Les Piloux steunen, het nieuwe kinderdagverblijf project van Les Pilifs!
Contact:
Céline Pawlowski
02 268 62 23

Rekening van de Vrienden van Les Pilifs:
BE09 7021 2225 4657
BIC: AXABBE22
Met de mededeling "Les Piloux